Ochrana soukromí a bezpečnost

Vaše soukromí je pro Airmuseum.cz důležitá. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o osobních informací, které Airmuseum.cz shromažďuje a způsoby, jakými Airmuseum.cz používá tento osobní údaje.

Osobní sběr informací
Použití osobních informací

Airmuseum.cz může použít vaše osobní údaje:

spravovat tuto webovou stránku;
přizpůsobit webové stránky pro vás;
umožnění vašeho přístupu a využívání internetových služeb;

Kde Airmuseum.cz zveřejní vaše osobní údaje svých zástupců nebo subdodavatelů pro tyto účely, agent nebo subdodavatel v otázce povinni používat, aby byly osobní údaje v souladu s podmínkami tohoto prohlášení.

Kromě zveřejnění rozumně nezbytných pro účely zjištěným na jiném místě výše, Airmuseum.cz může zveřejnit vaše osobní údaje do té míry, že je k tomu vyžaduje zákon, v souvislosti s jakýmikoliv soudního řízení nebo potenciálních soudních řízení, a za účelem zřídit, cvičení či hájit svá zákonná práva.

Zabezpečení dat
Airmuseum.cz bude uchovávat všechny osobní údaje, které jste poskytli [o svých zabezpečených serverech].
Airmuseum.cz bude trvat přiměřená technická a organizační opatření, aby zabránil ztrátě, zneužití nebo pozměňování vašich osobních údajů.

Přeshraniční přenosy dat

Informace, které Airmuseum.cz sbírá mohou být uloženy a zpracovány v a přenášet mezi některou ze zemí, ve kterých působí Airmuseum.cz umožnit využívání informací v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

Kromě toho budou osobní údaje, které předloží ke zveřejnění na webových stránkách zveřejněny na internetu a mohou být k dispozici po celém světě.

Souhlasíte s tím, aby tyto přeshraniční předávání osobních údajů.

Aktualizace tohoto prohlášení

Airmuseum.cz může aktualizovat tyto zásady ochrany soukromí vyvěšením novou verzi na této webové stránce.

Měli byste zkontrolovat tuto stránku občas, aby zajistily jste obeznámeni s případnými změnami.

další webové stránky

Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné stránky.

Airmuseum.cz není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakékoliv třetí strany.

Kontakt Airmuseum.cz

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo [NAME’S] zacházení s vašimi osobními údaji, použijte prosím kontaktní stránku.

Kredit
Tento dokument byl vytvořen pomocí šablony Contractology k dispozici na http://www.freenetlaw.com.